Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

IamPerfect
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie

May 13 2017

0899 74cd 500

hickoryflat:

Stardust, Las Vegas, c. 1960

Reposted fromfreakish freakish viaJessSilente JessSilente
3238 00c9
3261 1b68 500

:D

IamPerfect
2411 87cf 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viabrzask brzask
3181 9efb 500
Reposted fromflufs flufs viabrzask brzask

May 03 2017

IamPerfect
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaredshadow redshadow
IamPerfect
Ponoć na szczytach już śnieg pada
Pozwól że przepadnę w Bieszczadach
Skoro za miastem nie przepadam
— Dwa Sławy - A może by tak
Reposted fromlady-fraser lady-fraser viaredshadow redshadow

igod:

Chciałem coś powiedzieć wszystkim swoim hejterom i ludziom, którzy nie wierzyli, że cokolwiek osiągnę w życiu: skąd wiedzieliście?

— Radek Kocjan (@radekkocjan) 11 marca 2017
IamPerfect
IamPerfect
5133 bdf4 500
ehh
Reposted fromredshadow redshadow viacassieplacebo cassieplacebo
IamPerfect
IamPerfect
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
IamPerfect
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
IamPerfect
IamPerfect
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viadonttrustme donttrustme
IamPerfect
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viadonttrustme donttrustme

April 28 2017

IamPerfect
8661 4c53 500
Reposted fromvounsky vounsky vianiedokonca niedokonca
IamPerfect
2401 c3fd 500
Reposted from1923 1923

April 25 2017

7601 f35c
Reposted frommyry myry viarol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl