Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

IamPerfect
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viainvincible invincible
IamPerfect
Autumn shows us how beautiful it is to let things go.
— Unknow
Reposted fromretro-girl retro-girl viakeithpeligro keithpeligro

August 22 2017

IamPerfect
6977 c99f
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
IamPerfect
0172 c884
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahysterie hysterie
IamPerfect
0855 2b87 500
Reposted frominsidemysoul insidemysoul viahysterie hysterie
IamPerfect
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viahysterie hysterie
IamPerfect
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaOnly2you Only2you

August 12 2017

IamPerfect
1809 5d64
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
IamPerfect
3466 d332 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
IamPerfect
6986 65c3 500
Reposted fromwindingroads windingroads viairmelin irmelin

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viairmelin irmelin
IamPerfect
8699 50d6 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
IamPerfect
5535 7696
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
IamPerfect
3789 5126
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
IamPerfect
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
IamPerfect
9535 f970
Reposted fromlostness lostness
IamPerfect
I got high last night, and woke with this on my table
Reposted frommondomg mondomg vianostalgia nostalgia
IamPerfect
8958 5a26
Reposted fromnostalgia nostalgia viaiblameyou iblameyou
IamPerfect
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl