Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

5675 d52a 500
Reposted frombrumous brumous viagabrielle gabrielle
8386 97fa 500
Reposted fromclitoris clitoris viagabrielle gabrielle
IamPerfect
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko.
— Hłasko
Reposted fromblackdrama blackdrama viagabrielle gabrielle
IamPerfect
2165 47ce 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagabrielle gabrielle
IamPerfect
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viainvincible invincible
2409 d975 500

queenpersephxne:

For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream.- Vincent Van Gogh

IamPerfect
Reposted fromcorvax corvax viainvincible invincible

December 27 2017

IamPerfect
9604 73a8 500
Reposted fromtfu tfu viazwariowalam zwariowalam
IamPerfect
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.
— Lisa De Jong - "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaeskapiza eskapiza
IamPerfect
2016 6116 500
Reposted fromciasto ciasto viaeskapiza eskapiza
0628 69c4 500
Reposted fromdivi divi viaviajero viajero
IamPerfect
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
IamPerfect
3836 18bf
9489 df19 500
Reposted fromburke828 burke828 viajointskurwysyn jointskurwysyn
IamPerfect
4620 115f
Reposted fromLane Lane viachowchow chowchow
8652 245c

mechcanuck:

slumberblues:

siphersaysstuff:

WHY WAS THIS NOT IN THE FINAL CUT.

Or even the Special Editions. This is GREAT.

C3PO YOU FUCKER

I have a new favorite Star Wars moment.

Reposted frombwana bwana viachowchow chowchow
IamPerfect
2775 ba89 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viachowchow chowchow
IamPerfect
5215 4b84 500
Reposted fromeleaun eleaun viajointskurwysyn jointskurwysyn
IamPerfect
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazi zi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl