Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

7601 f35c
Reposted frommyry myry viarol rol
IamPerfect
Reposted fromweightless weightless viarol rol
IamPerfect
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viarol rol
IamPerfect
1718 186c 500
Reposted fromrol rol
IamPerfect
Reposted fromyubaba yubaba viarol rol
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viarol rol
IamPerfect
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— richard paul evans.
Reposted fromrol rol
IamPerfect
1420 6abd 500
Reposted fromrol rol
IamPerfect
IamPerfect
4010 67f4 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
IamPerfect
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside vialubiepowidla lubiepowidla
IamPerfect
9391 71ad 500
poświatowska.
Reposted fromrol rol
IamPerfect
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol
9736 5c11 500
Reposted fromtaimumachine taimumachine viarol rol
IamPerfect
8941 e85e 500
Reposted fromrol rol
IamPerfect
2717 a8d9 500
Reposted fromrol rol
IamPerfect
5036 ffbb 500
Reposted fromrol rol
IamPerfect
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
IamPerfect
Jak on ładnie się uśmiecha...
Prosto w moje serce.
— W. Wharton
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialubiepowidla lubiepowidla
IamPerfect
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotański, "Canto"
Reposted from1923 1923 vialubiepowidla lubiepowidla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl