Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

IamPerfect
9581 ad35
Reposted fromzciach zciach viaClary Clary
IamPerfect
9881 8a54 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viachowchow chowchow
6431 fc14 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viachowchow chowchow
3146 dae2 500
Reposted fromEdgi Edgi viachowchow chowchow
2370 742f 500

applepicker:

he tried his best

Reposted fromniedopalek niedopalek viachowchow chowchow
IamPerfect
7994 b35e
Reposted fromtichga tichga viachowchow chowchow

May 29 2017

IamPerfect
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie

May 13 2017

0899 74cd 500

hickoryflat:

Stardust, Las Vegas, c. 1960

Reposted fromfreakish freakish viaJessSilente JessSilente
IamPerfect
2411 87cf 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajointskurwysyn jointskurwysyn
3181 9efb 500
Reposted fromflufs flufs viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 03 2017

IamPerfect
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaredshadow redshadow
IamPerfect
Ponoć na szczytach już śnieg pada
Pozwól że przepadnę w Bieszczadach
Skoro za miastem nie przepadam
— Dwa Sławy - A może by tak

igod:

Chciałem coś powiedzieć wszystkim swoim hejterom i ludziom, którzy nie wierzyli, że cokolwiek osiągnę w życiu: skąd wiedzieliście?

— Radek Kocjan (@radekkocjan) 11 marca 2017
IamPerfect
IamPerfect
5133 bdf4 500
ehh
Reposted fromredshadow redshadow viakasiapodpucha kasiapodpucha
IamPerfect
IamPerfect
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl