Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

IamPerfect
2016 6116 500
Reposted fromciasto ciasto viaeskapiza eskapiza
0628 69c4 500
Reposted fromdivi divi viaviajero viajero
IamPerfect
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
IamPerfect
3836 18bf
9489 df19 500
Reposted fromburke828 burke828 viajointskurwysyn jointskurwysyn
IamPerfect
4620 115f
Reposted fromLane Lane viachowchow chowchow
8652 245c

mechcanuck:

slumberblues:

siphersaysstuff:

WHY WAS THIS NOT IN THE FINAL CUT.

Or even the Special Editions. This is GREAT.

C3PO YOU FUCKER

I have a new favorite Star Wars moment.

Reposted frombwana bwana viachowchow chowchow
IamPerfect
2775 ba89 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viachowchow chowchow
IamPerfect
5215 4b84 500
Reposted fromeleaun eleaun viajointskurwysyn jointskurwysyn
IamPerfect
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazi zi
9578 1061 500
Reposted fromink ink viajointskurwysyn jointskurwysyn
IamPerfect
5987 1d11 500
Reposted fromAgnese Agnese viaOnly2you Only2you

November 07 2017

IamPerfect
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viainvincible invincible
IamPerfect
Autumn shows us how beautiful it is to let things go.
— Unknow
Reposted fromretro-girl retro-girl viakeithpeligro keithpeligro

August 22 2017

IamPerfect
6977 c99f
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
IamPerfect
0172 c884
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahysterie hysterie
IamPerfect
0855 2b87 500
Reposted frominsidemysoul insidemysoul viahysterie hysterie
IamPerfect
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viahysterie hysterie
IamPerfect
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl