Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2018

IamPerfect
4321 2451 500
Reposted fromnyaako nyaako viazwariowalam zwariowalam
IamPerfect
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
IamPerfect
1191 0316
Reposted frommrcake47 mrcake47 viazwariowalam zwariowalam
IamPerfect
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaslowianecznik slowianecznik
IamPerfect
Reposted fromjasminum jasminum viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 28 2017

5675 d52a 500
Reposted frombrumous brumous viagabrielle gabrielle
8386 97fa 500
Reposted fromclitoris clitoris viagabrielle gabrielle
IamPerfect
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko.
— Hłasko
Reposted fromblackdrama blackdrama viagabrielle gabrielle
IamPerfect
2165 47ce 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagabrielle gabrielle
IamPerfect
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viainvincible invincible
2409 d975 500

queenpersephxne:

For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream.- Vincent Van Gogh

IamPerfect
Reposted fromcorvax corvax viainvincible invincible

December 27 2017

IamPerfect
9604 73a8 500
Reposted fromtfu tfu viazwariowalam zwariowalam
IamPerfect
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.
— Lisa De Jong - "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaeskapiza eskapiza
IamPerfect
2016 6116 500
Reposted fromciasto ciasto viaeskapiza eskapiza
0628 69c4 500
Reposted fromdivi divi viatoosadtocry toosadtocry
IamPerfect
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
IamPerfect
3836 18bf
9489 df19 500
Reposted fromburke828 burke828 viajointskurwysyn jointskurwysyn
IamPerfect
4620 115f
Reposted fromLane Lane viachowchow chowchow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl